SAPI SD

MEMBERS

Executive Committee

President

 • Paritosh Khanna MD

Vice President

 • Sameer Gupta MD

Treasurer

 • Bhoomi Brahmbhatt MD


Secretary

 • Farris Sandhu MD

Past Presidents

 • Bindu Singhal MD

 • Harish Hosalkar MD

 • Ananthram P. Reddy MD

 • Vimal Nanavati MD

 • Asim Guha Roy MD


Board of TrusteesActive Members

 • Paritosh Khanna (Radiology)

 • Divya Krishnamoorthy (Psychiatry)

 • Bindu Singhal (Internal Medicine)

 • Sameer Gupta (Allergy & Immunology)

 • Monica Gupta (Neurology)

 • Anuj Gupta (Anesthesiology)

 • Rishu Gupta (Dermatology)

 • Farris Sandhu (Internal Medicine)

 • Ajay Sandhu (Radiation Oncology)

 • Renu Kaushik (Psychiatry)

 • Harish Hosalkar (Orthopedics)

 • Braj Pandey (Internal Medicine)

 • Bhoomi Brahmbhatt (OB Gyn)

 • Ananth Reddy (Gastroenterology)

 • Sumana Reddy (Allergy & Immunology)

 • Manjula Muniyappa (Dentistry)

 • Lakshmi (Harrsha) Thirunagari (Pediatrics)

 • Smitha Reddy (Rheumatology)

 • Hetal Hosalkar (Anesthesiology)

 • Jigar Patel (Cardiology)

 • Shipra Khushu (Internal Medicine)

 • Namrata Kapoor (Ophthalmology)

 • Reema Batra (Hematology/Oncology)

 • Puja Chitkara (Rheumatology)

 • Monali Patel (Neurology)

 • Sarjan Patel (Ophthalmology)

 • Preeti Sonni-Mehta (Hospital Medicine)

 • Venu Prabhaker (Internal Medicine)

 • Nikhil Gandhi (Hospital Medicine)

 • Sheetal Gandhi (Pediatrics)

 • Nik Patel (Radiology)

 • Smit Chauhan (Psychiatry)

 • Deepak Asudani (Internal Medicine)

 • Anu Rajsekharan (Dentistry)

 • Raj Rajsekharan (Pharmacology)

 • Vimal Nanavati (Cardiology)

 • Anoop Karipott (Psychiatry)

 • Kusum Sharma (Allergy & Immunology)

 • Ankur Bindal V (Psychiatry)

 • Bijal Patel (Nephrology)

 • Vik Garg (Rheumatology)

 • Yogin Chabra (Family Medicine)

 • Manorama Reddy (Internal Medicine)

 • Punam Chowdhary (Internal Medicine)


Life Members

 • Aroda, Vanita

 • Adigopula, Bina

 • Bari, Mohamad

 • Baxi, Sunita

 • Bera, Anjali

 • Bhatia, Prakash

 • Devereaux, Asha

 • Doshi, Narendra

 • Dutta, Namita

 • Dutta, Sandip

 • Gaddipati, Himabindu C.

 • Gaddipati, Kishore V.

 • Gandhi, Nikhil

 • Gandhi, Sheetal

 • Ganesh, Sivathilaka

 • Garg, Aruna K.

 • Gnanaratnem, Jeevarathi

 • Gupta, Brij

 • Harminder Sikand

 • Jain, Rena

 • Jariwala, Leena

 • Kamnani, Asha

 • Kapoor, D.S.

 • Khan, Aliya I

 • Khanna, Ajai

 • Khanna, Vijaykumar & Nina

 • Koka, Anuradha

 • Kotha, Purushotham

 • Krishnan, Anita

 • Kumar, Mahesh

 • Kwatra, Mohan

 • Lapointe, Lilly K

 • Malik,Savita

 • Mirchandani, Haresh

 • Mudaliar, Sunder Raj

 • Muniyappa, Manjula

 • Navamani, Samy

 • Palakodetti, Vachaspati

 • Parikh, Kamal

 • Parikh, Mihir

 • Parikh, Keerti

 • Patel, Prashant H.

 • Peesapati, Anasuya

 • Pinto, Anita

 • Pokala, Parvathi

 • Pokala, Satya Pratap

 • Praba, Sudha

 • Prabaker, Venu

 • Prabhu, Ravindra

 • Prabhu, Vijaya KV

 • Pratha, Vijaya

 • Raja, Nandita

 • Rajamani, Sridhar

 • Rajasekar, Anu

 • Reddy, Joseph

 • Reddy, Manorama M

 • Reddy, R S

 • Reddy, Sumana

 • Roy, Asim Guha

 • Sambhi, Rajinder

 • Sanjoy, Sathpathy

 • Sandhu, Ajay

 • Sandhu, Farris

 • Sawhney, Parmela

 • Sawkar, Ujvala

 • Shaw, Basanthi

 • Sheth, Manish

 • Sundharadas, Ranjit

 • Thirunagari, Lakshmi

 • Varma, Aruna

 • Varma, Chandrasekar

 • Venkatesh, Vijay

 • Vimal, Nanavathi

 • Wadhwa, Manish

SAPI SD is recognized by the following associations:


©2021 San Diego Association of Physicians Of Indian Origin